Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Inne narzędzia

Autorskie narzędzia Triple A są wykorzystywane przez Klientów do codziennych analiz m.in. w zakresie Asset & Liability Management, modelowanie przez funkcje copula, wyceny instrumentów pochodnych, analizy głównych składowych (PCA) czy rezerw aktuarialnych w ubezpieczeniach majątkowych