Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Economic Scenario Generator

Economic Scenario Generator (ESG) to specjalistyczne oprogramowanie do generowania dowolnej liczby scenariuszy ekonomicznych wspomagających większość zadań aktuarialnych. Przy użyciu technik ekonometrycznych, generator scenariuszy ekonomicznych Triple A tworzy symulacje świata rzeczywistego dla zmiennych ekonomicznych takich jak struktura czasowa stóp procentowych, stopy inflacji oraz rentowność akcji i obligacji. ESG świata rzeczywistego jest narzędziem elastycznym i łatwym w obsłudze, potrzeby m.in. zarządzania kapitałem w oparciu o kalkulację ryzyka, zarządzania aktywami i zobowiązaniami,

Drugi wariant ESG to ESG zgodny z rynkiem lub neutralny pod względem ryzyka. Przy jego użyciu można wygenerować scenariusze do wyceny opcji i gwarancji wbudowanych w umowy ubezpieczenia, wyceny wartości wbudowanej zgodnej z rynkiem (np. do MCEV) i ustalania cen produktów.

Poza tym, że udostępniamy Klientom nasze istniejące modele, generujemy również indywidualne zestawy scenariuszy, razem z raportami kalibracyjnymi.