Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Moduł ORSA

System zarządzania ryzykiem towarzystwa ubezpieczeniowego obejmuje między innymi własną ocenę ryzyka i wypłacalności Own Risk & Solvency Assessment (ORSA). ORSA jest integralnym elementem strategicznego i operacyjnego zarządzania; pozwala w łatwy sposób śledzić, czy krótko i długoterminowe towarzystwa ubezpieczeniowego są wykonalne pod kątem wypłacalności.

Moduł ORSA to narzędzie Triple A do projekcji ORSA, która uwzględnia nie tylko perspektywę czasową dłuższą niż rok, ale także specyficzny dla firmy profil ryzyka, tolerancję na różne jego typy oraz strategię rynkową. Nasze narzędzie umożliwia określenie wypłacalności i potrzeb kapitałowych na najbliższe 3-5 lat przy założeniu różnych wybranych wcześniej scenariuszy ekonomiczno-biznesowych i warunków brzegowych.