Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Risk Monitor

Niestabilność na rynkach finansowych oraz zmienne otoczenie regulacyjne i prawne powodują, że sytuacja firmy ubezpieczeniowej czy funduszu emerytalnego jest uzależniona od bardzo wielu czynników i wykazuje dużą zmienność, często trudną do wyjaśnienia. Aby uzyskać pełną kontrolę nad pozycją finansową firmy, niezbędne jest poznanie przyczyn wahań wskaźnika pokrycia. Tylko dzięki temu można przygotować odpowiednie mechanizmy reakcji.

Risk Monitor to rozwiązanie Triple A, dzięki któremu zarząd może na bieżąco śledzić otoczenie zewnętrzne firmy ubezpieczeniowej lub funduszu emerytalnego. Okresowy update na temat różnych istotnych zmian na rynku, wpływających m.in. na nominalny i rzeczywisty wskaźnik pokrycia, jak również innych czynników, ma formę przejrzystej notatki, która pozwala szybko ocenić sytuację firmy i zaplanować kolejne kroki.