Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Compliance Partners

Skuteczne zarządzanie ryzykiem jest wymogiem stawianym przez instytucje nadzorujące rynek finansowy w Polsce i w Europie. W zakresach, w których czynności aktuarialne muszą być sprzężone z obszarem compliance oraz w przypadku, gdy spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi zgodności działania naszych Klientów z regulacjami i wymogami prawa, Triple A - Risk Finance współpracuje ze strategicznym partnerem na rynku polskim, firmą Compliance Partners.

Compliance Partners znajduje najlepsze rozwiązania pozwalające na wyjątkową efektywność w obszarze szeroko rozumianej zgodności postępowania oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów rynku finansowego. Usługi doradcze Compliance Partners to:

  • stała inicjatywa w analizie, ocenie i wdrażaniu rozwiązań zapewniających zgodność postępowania,
  • bezwzględne stosowanie najwyższych standardów w obszarze compliance & risk management,
  • uwzględnianie aspektów efektywności operacyjnej i kosztowej w przekazywanych rekomendacjach,
  • budowanie świadomości odpowiedzialności poprzez zapewnienie osobom zarządzającym instytucjami finansowymi oraz osobom wypełniającym funkcje w obszarze compliance & risk management dostępu do informacji i wiedzy w kluczowych dziedzinach.

Więcej informacji o Compliance Partners na stronie www.compliancepartners.pl; kontakt mailowy: office@compliancepartners.pl.