Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Raportowanie okresoweChoć każde towarzystwo ubezpieczeń i fundusz emerytalny w okresie analizy technicznej wyników i raportowania posiada dokładnie ustalony harmonogram prac, to nieprzewidziane sytuacje, presja czasu i zbyt duże obłożenie pracą zaburzają sprawne opracowanie danych. Triple A zapewnia wsparcie ad hoc oraz przez cały okres raportowania na zasadzie outsourcingu. Aktuariusze i ekonometrycy Triple A posiadają gruntowną znajomość produktów emerytalnych i ubezpieczeniowych a dzięki temu, że pod względem zakresu specjalizacji i poziomu wiedzy są na różnych poziomach, zapewniamy wsparcie odpowiedniej osoby w odpowiedniej chwili.

Triple A może być również zewnętrznym biurem aktuarialnym, odpowiedzialnym za wszystkie aktuarialne raporty firmy.