Strona internetowa Triple A wykorzystuje pliki cookie. Szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości ich modyfikacji znajdują się na stronie Ok x

Solvency II

Solvency II Readiness AssessmentSolvency II Readiness Assessment Triple A to gruntowny audyt stanu przygotowań towarzystwa ubezpieczeniowego do wymogów Solvency II.

Badanie obejmuje m.in. wywiady bezpośrednie i sesje warsztatowe z członkami zespołu ryzyka, szczegółowy przegląd dokumentów wewnętrznych na poziomie operacyjnym oraz analizę strategii, planów i celów długoterminowych. W czasie projektu, od samego początku do samego końca, blisko współpracujemy z osobami odpowiedzialnymi w towarzystwie ubezpieczeniowym za kontrolę ryzyka. Kadra zarządzająca ma bieżący wgląd w poszczególne fragmenty badania oraz wynikające z nich wnioski.

Do przeprowadzenia Solvency II Readiness Assessment wykorzystujemy autorski zestaw pytań i zagadnień, uwzględniający najważniejsze przepisy określone w dyrektywach Solvency II. Na tej podstawie oceniamy faktyczny stan przygotowań organizacji do wymogów w kategoriach takich jak Market Balance Sheet, Solvency Management, Governance system, External Reporting oraz Data management. Specjalny „scorechart” pokazuje, w jakim stopniu towarzystwo ubezpieczeniowe jest  „Solvency II compliant”. Jednocześnie w Readiness Assessment definiujemy tzw. „wąskie gardła” – bariery dla finalnego przygotowania organizacji do Solvency II. Następnie opracowujemy wnioski. Pod kątem wymogów i przepisów Solvency II projektujemy niezbędne działania i kroki.

Efekty Solvency II Readiness Assessment są wymierne: kadra zarządzająca lub/i szefowie zespołu ryzyka wiedzą dokładnie, które zadania w zakresie Solvency II zostały dotychczas wykonane, czy zostały wykonane prawidłowo i czy na pewno spełniają wszystkie wymogi. Przygotowany przez Triple A raport zawiera wnioski i rekomendacje dalszych działań, więc kadra zarządzająca widzi, jakie zadania stoją przed organizacją i jakie zasoby alokować dla ich realizacji.W większości przypadków Solvency II Readiness Assessment to jedynie pierwszy etap współpracy Triple A z towarzystwami ubezpieczeniowymi. W kolejnej fazie zapewniamy inne usługi z obszaru Solvency II, wspierające adekwatne analizy i raportowanie. Usługi te świadczymy w oparciu o doświadczenie, zdobyte w ostatnich latach dzięki współpracy z wieloma instytucjami ubezpieczeniowymi (życiowymi, majątkowymi, zdrowotnymi oraz małymi, średnimi i dużymi). 


Triple A - Risk Finance zapewnia towrzystwom ubezpieczeniowym pełne wsparcie towarzystwa ubezpieczeniowego w zakresie implementacji Dyrektywy Solvency II:

Solvency II Pillar I – Solvency management

 • Wycena zobowiązań zgodna z rynkiem
 • Wsparcie we wdrożeniu modelu standardowego
 • Wdrożenia modelu standardowego za pomocą oprogramowania Triple A ReSolve
 • Kalibracje specyficznych parametrów ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego - Undertaking Specific Parameters (USPs)
 • Wsparcie budowy modeli wewnętrznych całościowych lub częściowych
 • Wsparcie w uzyskaniu akceptacji nadzoru dla modeli wewnętrznych
 • Alokacja kapitałów i agregacja ryzyka

Solvency II Pillar II – Goveranance system

 • Realizacja zadań związanych z własną oceną ryzyka (Own Risk and Solvency Assessment - ORSA) Planowanie i wdrożenia podstawowych funkcji aktuarialnych (zarządzanie ryzykiem, aktuariat, compliance i audyty wewnętrzne)
 • Realizacja zadań aktuarialnych i z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Wsparcie w opracowaniu systemów zarządzania modelami oraz zarządzanie modelami
 • Walidacje całościowych oraz częściowych modeli wewnętrznych

Solvency II Pillar III – External reporting

 • Wdrożenia ilościowych arkuszy sprawozdawczych (Quantitative Reporting Templates – QRTs)
 • Budowa analizy zmian (Variance Disclosure Analysis)
 • Wdrożenia sprawozdań na potrzeby informacji publicznej (Solvency Financial Condition Report - SFCR) oraz na potrzeby nadzoru (Regular Supervisory Reports - RSR)